کسب استاندارد ملی ایران

کسب استاندارد ملی ایران

parsbetoon بدون دیدگاه
اخبار

شرکت پارس بتن پارسا کیمیا پس از تلاشهای فراوان و همکاری با اداره کل استاندارد استان البرز موفق به کسب استاندارد ملی استاندارد ایران جهت محصول خود شده است .

دیدگاه خود را وارد کنید.

جستجو