چسب بتن

چسب بتن شرکت پارس بتن پارسا کیمیا

parsbetoon No Comments

افزایش استحکام بتن

جهت افزایش مقاومت فشاری ، خمشی در بتن ، فونداسیون های بتنی ، چسب سرامیک و سازه های بتنی بایستی از چسب بتن نوع ۱ به میزان ۱۰ الی ۱۵ درصد وزن سیمان مصرفی با آب مورد نیاز رقیق نموده و ملات خشک کاملا مخلوط نموده و مصرف نمایید.
هر چه ضخامت سازه کمتر باشد میزان مصرف چسب با یستی افزایش یابد . (حدود ۱۵ درصد)

لکه گیری و مرمت سطوح سیمانی

جهت لکه گیری ، مرمت سیمانی ابتدا باید یک لایه از چسب نوع ۳بر روی سطوح به وسیله قلم مو بمالید تا تمامی منافذ تخلخلها کاملا آغشته شود. سپس چسب نوع ۱ را به میزان ۵ الی ۱۰ درصد وزن سیمان مصرفی مورد نظر را رقیق نموده و با ملات خشک کاملا مخلوط نمایید (در صورتی که سطوح ترمیمی در مجاورت رطوبت با آب قرار داشته باشد بایستی از چسب بتون نوع ۲ استفاده نمود) و با کمک ماله ملات فوق را روی سطح بمالید. دانه بندی ماسه باید بر اساس ضخامت لایه انتخاب شود برای ضخامت ۱ الی ۲ ملی متر باید دانه بندی ماسه ها ۵ الی ۰/۰۱۰میلی متر باشد.
برای ضخامت ۲ الی ۵ ملیمتر باید قطر دانه بندی ماسه ها ۵ الی ۰/۰۱۰ میلی متر باشد.
برای ضخامت بالاتر از ۱۵ میلیمتر باید قطر دانه بندی ماسه ها ۳ الی ۰/۰۱۰میلی متر باشد.
بهتر است در ضخامت های بالا در دو مرحله اندود کاری انجام شود.
میزان مصرف چسب به ازای هر متر مربع به ضخامت ۱ سانتی متر ۵/۱ الی ۳ کیلوگرم می باشد.

جستجو