پودر بندکشی

پودر بندکشی

parsbetoon No Comments

ماستیک بند ریز

عملکرد:

ماده ای است تک جزئی برپایه بیتومین را بر که در دمای ۹۰ درجه به حالت سیالیت رسیده و برای پر نمودن درز های انبساطی و اجرای افقی و عمودی با قدرت چسبندگی بالا و قابلیت انعطاف به کار میرود.

میزان مصرف:

با توجه به حجم محل اجرا و در نظر داشتن وزن مخصوص معادل ۱٫۲ دهم ، میزان دقیق مصرف مشخص میشود و برای گرم کردن و ماستیک به کارشناس شرکت پارس بتن کییمیا فرآیند مراجعه شود.

جستجو